Windows Terminal

#1

מיקרוסופט הכריזה על תוכנת טרמינל חדשה, בשם Windows Terminal, שפורסמה הערב, תחת רישיון MIT.

המטרה העיקרית של המוצר החדש הוא לתת תחליף ל-cmd.exe הישן, שרבים מתלוננים עליו, במיוחד בהקשרי WSL - Windows Subsystem for Linux, המאפשרת הרצת תוכנות לינוקס על גבי Windows.

הקוד של Windows Terminal זמין ב-Github.

פרוייקט נוסף שממש כדרך אגב שוחרר יחד עם Windows Terminal, אך בעייני מלהיב לא פחות (אם לא - הרבה יותר), הוא פרסום הקוד של conhost.exe, שמהווה שנים חלק מ-Windows, שזמין כחלק מהרפוזיטורי של Windows Terminal.

1 Like
#2

יש הרבה פרסומים של מיקרוסופט, אבל לא הבנתי מה מביניהם הוא העיקרי, ומה הם אלו שהם תוצאות…

בכל מקרה, לדעתי WSL 2 הרבה יותר מעניין, הם אומרים שעכשיו אתה מקבל ממש Linux Kernel בWindows:

#3

חלק ממהלך יותר רחב לכלול את כל הליבה של לינוקס ב־Win 10: