אודות הקטגוריה פייתון

קטגוריה המוקדשת לשפת התכנות פייתון ולקהילת הפייתון הישראלית