אסיפה כללית של העמותה

פרטים: הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 23.11.22