אודות הקטגוריה חדשות

ידיעות חדשותיות על כל מה שחדש בעולם של הקוד הפתוח והתוכנה החופשית, בארץ ובעולם.