ביטבאקט מפסיקה את התמיכה במרקוריאל

שירות שיתוף הקוד ביט באקט, שהיה אחד מהאתרים הגדולים ביותר שתמכו במאגרי קוד בפורמט mercurial, הכריזו שיפסיקו לתמוך בפורמט בהדרגה עד להסרתו לחלוטין בעוד מעט פחות משנה. צעד זה מחדד את הצמיחה המשמעותית של git בתור כלי ניהול הגרסאות המועדף על מפתחי הקוד הפתוח כיום.

https://bitbucket.org/blog/sunsetting-mercurial-support-in-bitbucket

לייק 1