ערב הרצאות של אוקטובר - עדיין חסרים מרצים

אז מי רוצה להרצות בערב ההרצאות של אוקטובר?