הודעה לקראת אסיפות כלליות

שלום חברים וחברות,

אנו מתכוונים לכנס שתי אסיפות כלליות של עמותת המקור בתקופה הקרובה.

אסיפה ראשונה תתקיים בתאריך 01/07/2019 בשנקר, בה הכוונה היא לדון במינוי רו״ח, שינוי תקנון לביטוח ושיפוי נושאי משרה בעמותה, והצעת הועד להוציא את אורי עידן מהעמותה בשל פעילותו כנגד העמותה וכנגד ממלאי תפקידים בה.

אסיפה שנייה תתקיים מאוחר יותר, ותכיל אישור דוחות לשנת 2018 ונושאים נוספים ככל שידרשו.

סדרי היום המדוייקים והזמנות רשמיות לאסיפות יתפרסמו בהמשך.

מי שמעוניין להעלות נושאים לסדר היום של האסיפות, מוזמן לעשות זאת בפניה לועד בכתובת ‏[email protected] או כתגובה בפוסט הנ"ל. מי שרוצה שהצעתו תישקל לאסיפה הקרובה מתבקש לעשות זאת עד ליום חמישי ה-20/6.

בשם הועד המנהל,
דור דנקנר