משאבים

#1

בדף הבית של המקור, בתפריט, תחת „משאבים״: רשימת התפוצה נעלמה אבל גם הפורום הזה לא נוסף. איפה מתקנים?

#2

הרשאותי אינן עוד, אולי @tbrisker יוכל לסייע?

#3

אשתדל לטפל הערב אם עוד לא סודר :slight_smile:

#4

טופל.

1 Like