קוד התנהגות חדש ל־PSF

ה־Python Software Foundation, הגוף הארגוני של קהילת הפייתון העולמית, עדכן את קוד ההתנהגות שלו. הקוד החדש מאחד שני קודים שהתקיימו קודם – אחד היה שייך לארגון, והשני לכנס PyCon US; הוא מצרף ביטוי של ערכים חיוביים עם הגדרה של התנהגויות שליליות ובלתי־קבילות, וכולל גם קווים מנחים לאכיפה ולדיווח על הפרות.