חוברות של Linux Magazine

לתאמי יש אוסף נכבד של גיליונות של Linux Magazine.
מישהו רוצה?

שי