איגוד האינטרנט מעוניין בדעתכם על Blockchain

כלומר, הם כתבו מסמך מדיניות, ומזמינים אתכם להעיר את הערותיכם בכתב עד 18.1.2020, ולכנס בעניין במרכז הסייבר באוניברסיטת חיפה ב־26.1.2020.

https://www.isoc.org.il/files/newsletters/blockchain.html

זה מסמך עם 103 עמודים…