הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 28.5.23

שלום לחברי וחברות עמותת המקור, ידידים וידידות, ושותפים ושותפות לדרך,

בתאריך 28.5.23, ביום ראשון בשעה 18:00 (בתחילת מיטאפ “המקור”) תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר).

שימו לב: האסיפה פתוחה לכלל חברי העמותה, ולא רק למשתתפי המיטאפ

האסיפה תתקיים:

  1. בחלל Brain Embassy (רחוב השלושה 2) בתל אביב, בשעה 18:00 ביום ראשון ה-28.5
    (מגדל Adgar360, קומת קרקע מגדל A, אולם כנסים)
  2. אונליין דרך זום - קישור להתחברות לזום

לוח זמנים:

  • 18:30 - פתיחת האסיפה
  • 18:40 - 18:30 - הצגת פעילות העמותה
  • 19:00 - 18:40 - הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2022 ואישורם
  • 19:20 - 19:00 - דיון פתוח בנושא יוזמות לפעילות העמותה
  • 19:20 - סיום ופתיחת המיטאפ

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותם אמצעים, בכל הרכב שהוא (במקרה כזה הלו"ז מעלה עשוי להשתנות).

פרטים טכניים:

טיוטות הדוחות יועברו לעיון החברים לפני האסיפה. אנו מקווים שדיון עליהם, או על כל נושא אחר בסדר היום, יתקיים בפורומים של העמותה, בכתב, לפני האסיפה. זאת, הן משיקולי אסינכרוניות והן משיקולי חיסכון בזמן באסיפה.

הצבעות יתקיימו באופן גלוי לחלוטין, משיקולי זיהוי. משתתפים פיזית - תתבצע הצבעה בהרמת יד.

משתתפי אונליין - לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית בוידאו, לכן, אנא בידקו את המצלמה טרם תחילת האסיפה.

חבר/ת עמותה שירצו להשתתף בהצבעות אך לא יוכלו להשתתף באסיפה, יוכלו לשלוח הודעת ייפוי כח לועד, המפרטת את ההצבעות, עם חתימתם (כן, הפיזית, מצולמת, על הדף שבו כתובות ההצבעות. לא חתימה דיגיטלית). למען הסר ספק, משתתפים באמצעות ייפוי כח לא יספרו לצורך קוורום, אלא רק יחשבו בהצבעות.

אנו מזכירים לכולם לשלם את דמי החבר לעמותה.

לנוחיותכם קישור להצטרפות כידידי/חברי העמותה ושדרוג מעמד מידידי עמותה לחברי עמותה.

בברכה,

ועד עמותת המקור

לייק 1

יצרתי ערוץ צ’אט על האסיפה, אני חושב שזו הזדמנות לבדוק את התכונה לצורך שיחה כתובה לפני ותוך כדי האסיפה (בניגוד לשיחה בזום שתיעלם לאחר סגירת הפגישה)

לייק 1