הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 10.4.22

שלום לחברי וחברות עמותת המקור, ידידים וידידות, ושותפים ושותפות לדרך,

בתאריך 10.4.2022 בשעה 18:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר). במהלך האסיפה תוצג פעילות העמותה והדוחות הכספיים לשנים 2020-2021 וכן יתקיימו בחירות למוסדות העמותה.

אנו מבקשים מחברי וידידיי העמותה לשלם את דמי החבר השנתיים לעמותה לפני עד מועד האסיפה.
הודעה אישית על מצב התשלום תצא לחברי וחברות העמותה.

כל חבר/ת עמותה מוזמנ/ת להגיש מועמדות לועד או לועדת הביקורת, טרם מועד כינוס האסיפה,
דרך שרשור זה. (ידידי העמותה נדרשים לשדרוג מעמדם לחברים קודם לכן).

האסיפה תתקיים במתכונת היברידית (בו זמנית):

  1. פיזית - בבניין טיים, רמת גן (ז’בוטינסקי 2 / המעיין 3), בחדר הדיירים. קישורים/אפשרויות הגעה:
    (5-10 דקות הליכה מרכבת מרכז - עדיף לצאת מהגשר לצד של הבורסה/רמת גן)
    Way: ‪מגדל טיים‬ (‪506502615‬) | OpenStreetMap
    Time Tower

  2. אונליין דרך זום - קישור ישלח לחברי העמותה. במידה ואינכם חברי עמותה ומעוניינים להשקיף על האסיפה, אנא פנו לועד במייל לקבלת לינק להתחברות.

לו"ז האסיפה:

18:00 - פתיחת האסיפה
18:00 - 18:30 - התאספות ודיון פתוח
18:30 - 18:45 - הצגה עצמית של חברי הוועד הנוכחיים וחברי ועדת הביקורת.
18:45 - 19:30 - הצגת פעילות הקבוצות שעובדות בשיתוף עם העמותה בשנים 2020-2021.
19:30 - 20:30 - הצגת הדוחות הכספיים לשנים 2020-2021 ואישורם. אישור המשך העסקת רו"ח העמותה.
20:30 - 20:40 - הפסקה
20:40 - 20:50 - הצגת חוות דעת ועדת ביקורת
20:50 - 21:30 - הצגה של מועמדים לוועד + וועדת ביקורת ובחירות
21:30 - סיום רשמי של האסיפה

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותם אמצעים, בכל הרכב שהוא (במקרה כזה הלו"ז מעלה עשוי להשתנות).

פרטים טכניים יותר:

טיוטות הדוחות יועברו לעיון החברים לפני האסיפה. אנו מקווים שדיון עליהם, או על כל נושא אחר בסדר היום, יתקיים בפורומים של העמותה, בכתב, לפני האסיפה. זאת, הן משיקולי אסינכרוניות והן משיקולי חיסכון בזמן באסיפה.

הצבעות יתקיימו באופן גלוי לחלוטין, משיקולי זיהוי. משתתפים פיזית - תתבצע הצבעה בהרמת יד.
משתתפי אונליין - לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית בוידאו, לכן, אנא בידקו את המצלמה טרם תחילת האסיפה.

חבר/ת עמותה שירצו להשתתף בהצבעות אך לא יוכלו להשתתף באסיפה, יוכלו לשלוח הודעת ייפוי כח לועד, המפרטת את ההצבעות, עם חתימתם (כן, הפיזית, מצולמת, על הדף שבו כתובות ההצבעות. לא חתימה דיגיטלית).

למען הסר ספק, משתתפים באמצעות ייפוי כח לא יספרו לצורך קוורום, אלא רק יחשבו בהצבעות.

בברכה,
ועד עמותת המקור

3 לייקים