התנדבות


נושא תגובות פעילות
אודות הקטגוריה התנדבות 1 18 במאי,‏ 2019
עזרה בתרגום דיסקורס 13 12 בספטמבר,‏ 2019
שיתופי פעולה בתחום התזונה בקוד פתוח 7 12 בספטמבר,‏ 2019
מערכות תרגום ועזרת הקהילה 1 1 בספטמבר,‏ 2019
בעיית תצוגה ב־GNOME 5 27 ביוני,‏ 2019
קישור לבאגים שפתחתי בדיסקורס 6 17 ביוני,‏ 2019
Etar Calendar - תהליך הסבה מתמשך 1 16 ביוני,‏ 2019