קהילות נושא   אבטחת מידע


נושא תגובות פעילות
אודות הקטגוריה אבטחת מידע 1 4 באוגוסט,‏ 2019
פורסם דו"ח ביקורת אבטחה שבוצע בקוברנטיס 1 12 באוגוסט,‏ 2019